Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Dit contract betreft de verhuur van een gîte of een gastenkamer, ter beschikking gesteld van de huurders vermeld op de achterkant van dit document. Het gaat om accommodatie in een karakteristiek gebouw (zie gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van de accommodatie en uitrusting hieronder).

Artikel 2 - Verblijfsduur: De huurder die dit contract, afgesloten voor bepaalde tijd, ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na afloop van het verblijf in de accommodatie te blijven.

Artikel 3 - Afsluiting van het contract: De reservering wordt gevalideerd zodra de huurder de eigenaar een aanbetaling van 30% van het bedrag van de huurprijs heeft gestuurd, evenals een gedateerde en ondertekende kopie van dit contract. Betaling van de aanbetaling kan worden gedaan via Carte Bleue (rechtstreeks vanuit de verzonden elektronische prijsopgave), of per bankoverschrijving (IBAN: FR76 1220 6008 0056 0275 2280 239 en BIC-code: AGRIFRPP822), of per cheque betaalbaar aan LA VALLEE DU LAUNAY . Het saldo wordt uiterlijk 24 uur vóór de sleuteloverdracht per bankoverschrijving betaald. De huurovereenkomst die tussen de partijen bij deze akte wordt gesloten, kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke personen of rechtspersonen, zonder het schriftelijke akkoord van de eigenaar. Elke overtreding van dit laatste lid kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst, ten gevolge van de schuld van de huurder. Het huurbedrag blijft definitief verworven door de eigenaar.

Artikel 4 - Annulering door de huurder : Elke annulering moet zo snel mogelijk aan de eigenaren worden gemeld, per e-mail EN telefonisch .

a) annulering vóór aankomst op het terrein:

Er wordt geen boete toegepast bij annulering 15 dagen voor aankomst. 50% boete bij annulering tussen 14 en 4 dagen, 100% daarbuiten.

Indien de huurder niet verschijnt binnen de 2 uur volgend op de op het contract aangegeven datum en uur van aankomst (d.w.z. tussen 17.00 uur en 21.00 uur op de dag van aankomst), vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn eigendom beschikken. accommodatie zonder aanspraak te maken op enige vergoeding van de huurder. Bij afwezigheid van huurders zijn boetes binnen 72 uur verschuldigd.

b) Indien het verblijf door de huurder wordt ingekort, of de aankomstdatum tijdens het verblijf wordt uitgesteld, blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 - Annulering door de eigenaar voor aankomst: De eigenaar zal alle voor de huur betaalde bedragen aan de huurder terugbetalen. Deze annulering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Annulering tijdens het verblijf: de eigenaar zal het resterende verschuldigde saldo aan de huurder terugbetalen naar rato van de resterende dagen. Deze terugbetaling wordt uiterlijk binnen 7 dagen van kracht. Bij annulering van het verblijf door de huurder blijft het saldo van de resterende dagen bij de eigenaar. Deze annulering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 - Aankomst: De huurder dient aan te komen op de aangegeven dag, tussen 17.00 uur en 19.00 uur, tijdslot vermeld in dit contract. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar ruim van tevoren telefonisch op de hoogte te stellen.

Artikel 7 – Elektronisch welkomstboekje: de link https://notre.guide/lavalleedulaunay kan op een tablet, smartphone of laptop worden geïnstalleerd. De gegevens die in deze handleiding worden gedeeld, zijn voor informatieve doeleinden. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie die via dit medium wordt verspreid.

Artikel 8 - Inventaris: De staat van netheid van de accommodatie bij aankomst van de huurder wordt in aanwezigheid van de huurder genoteerd bij het overhandigen van de sleutels. Het schoonmaken van de lokalen (behalve de logeerkamer) is bij normaal gebruik de verantwoordelijkheid van de huurder. Bij abnormaal gebruik van het pand, of uitzonderlijke vervuiling, wordt het bedrag van de schoonmaakkosten aan de huurder gefactureerd, in mindering op de waarborgsom. Wat gîtes betreft, vervangt de optie ""eindschoonmaak"" niet het reguliere onderhoud van de accommodatie tijdens het verblijf door de huurders. Zorgen voor de eindschoonmaak: het afval legen, de vaatwasser legen en de vaat opbergen. Stofzuig en was de vloeren met een afwasmiddel. Sanitair en toiletten wassen. Laat het beddengoed op zijn plek liggen.

Artikel 9 - Waarborgsom of waarborgsom: Bij aankomst van de huurder wordt door de eigenaar een waarborgsom gevraagd, waarvan het bedrag op de voorzijde van dit contract staat vermeld. Na tegenstrijdige opmaak van de uitgangsinventaris wordt deze borg teruggegeven, verminderd met de eventuele kosten voor het herstel van het pand als er schade wordt geconstateerd. In geval van vroegtijdig vertrek (vóór het tijdstip vermeld in dit contract) waardoor de inventarisatie in aanwezigheid van de huurder niet kan worden opgemaakt, wordt de borg binnen een termijn van maximaal 10 dagen door de eigenaar terugbetaald. In geval van schade die na het vertrek van de huurder wordt geconstateerd, worden foto's meegestuurd met de klacht.

Artikel 10 - Gebruik van de lokalen: De huurder moet zorgen voor het rustige karakter van de huur en deze gebruiken in overeenstemming met het doel van de lokalen. Partijen zijn niet toegestaan in de vestiging, behalve met toestemming van de eigenaren. Voor het welzijn van iedereen wordt tussen 21.00 en 09.00 uur rust gevraagd.

Artikel 11 - Capaciteit: Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van personen. Indien het aantal huurders de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal op initiatief van de klant worden overwogen. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 12 - Dieren: In dit contract wordt vastgelegd of de huurder al dan niet in het gezelschap van één of meerdere huisdieren mag verblijven. Bij niet-naleving van deze clausule door de huurder kan de eigenaar het verblijf weigeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats. De huurder zal ervoor zorgen dat de rust en stilte van de vakantiegangers in de omgeving gerespecteerd wordt. Hij zal er uitdrukkelijk op toezien dat de tuin van de gîte, de buitenkant van het landgoed en de omgeving van het gehucht Launay schoon worden gehouden, evenals het interieur van zijn accommodatie. Zo zal in het kader van het verwelkomen van huisdieren op termijn de optie ""Eindschoonmaak"" in het huurcontract worden opgenomen . De huurder zal het charter voor dierenwelzijn lezen en verbindt zich ertoe de uiteengezette punten te respecteren. Het verwelkomen van dieren is mogelijk met toestemming van de eigenaren . Per dier/week aanwezigheid wordt een financiële bijdrage gevraagd. Bij aanvang van het verblijf wordt een borgsom gevraagd, die aan het einde van het verblijf wordt gerestitueerd, indien er geen schade wordt geconstateerd bij het vertrek van de huurder.

Artikel 13 - Verzekering en annuleringsverzekering: De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn schuld. Het is verplicht verzekerd te zijn en op verzoek van de eigenaren een bewijs te overleggen. De huurder kan bij het boeken van de accommodatie een annuleringsverzekering afsluiten. Hij zal de optie ""annuleringsverzekering"" selecteren bij betaling via directe reservering, of door een verzoek in te dienen bij de eigenaar, die verantwoordelijk is voor het contact opnemen met de verzekeraar. In dit geval wordt het contract rechtstreeks per e-mail verzonden. De betaling voor de verzekeringsoptie wordt aan de eigenaar gedaan.

Artikel 14 - Betaling van de kosten: voor de gîtes Garance, Blandine en de gastenkamer Camille: De kosten voor koud water, warm water, elektriciteit, verwarming (19°C) en wifi zijn inbegrepen in de huurprijs, bij normaal gebruik. Voor de gîtes Morgane en Nolwenn zijn de kosten voor water en wifi bij de huurprijs inbegrepen. Wat elektriciteit betreft, is 8 kW/dag inbegrepen in de huurprijs (aanbeveling Gîtes de France). Het totale elektriciteitsverbruik wordt aan het einde van het verblijf bepaald op basis van tegenstrijdige meterstanden (beginstand - einde verblijf). Er wordt in totaal 8KW per huurdag afgetrokken. Het verschil wordt aangerekend aan € 0,28/KW. Deze kosten voor de verwarming van de gîtes Morgane en Nolwenn worden alleen gefactureerd van 1 november tot en met 30 april (doorgaans tussen € 40 en € 60/week) . Bij abnormaal gebruik worden extra kosten aan de huurder aangerekend.

Artikel 15: Langzaam opladen van elektrische voertuigen: op aanvraag is er een standaard Frans stopcontact beschikbaar op de privéparkeerplaats. Een meter registreert het energieverbruik. Dit verbruik wordt aangerekend aan € 0,35 inclusief belasting/KW.

Artikel 16 - Geschillen: Elke klacht met betrekking tot de huur wordt behandeld door de bevoegde rechter.